Weekend na Słowacji

Rowerem do źródeł Popradu

Wspaniałe otoczenie Doliny Mięguszowieckiej (Mengusovska dolina) - strzeliste turnie, polodowcowa rzeźba terenu, dużo jezior i bogata roślinność - sprawia, że bywa ona uważana za najpiękniejszą po południowej stronie Tatr.

Główny jej ciąg rozwidla się w górze na dwie odnogi: Dolinę Hińczową i Żabią Mięguszowiecką, które dochodzą pod główną grań zamykającą dolinę od północy. W połowie swej długości łączy się z Doliną Złomisk, co sprawia że cały system doliny osiąga długość 10 km. Królujący nad okolicą masyw Wysokiej (2560 m) to najwyższy punkt w otoczeniu.

Obecnie Dolina Mięguszowiecka jest jedną z najczęściej odwiedzanych w Tatrach. Prowadzące nią turystyczne szlaki na Rysy (2503 m), Koprowy Szczyt (2367 m), nad Hińczowy Staw - największy i najgłębszy ze wszystkich jezior w Tatrach słowackich - przyciągają latem miłośników wysokogórskich wędrówek. Jednak najliczniej odwiedzanymi miejscami w Dolinie Mięguszowieckiej są Popradzki Staw (Popradske Pleso) ze stojacym na jego brzegu hotelem górskim i leżący nieopodal, pod ścianami Osterwy (1984 m), symboliczny cmentarz. Umieszczone na nim tablice upamiętniają osoby związane z Tatrami, kóre zginęły w nich i w innych górach świata. Wśród kilkuset nazwisk jest kilkadziesiąt polskich.

Do Popradzkiego Stawu można też dojechać rowerem. Prowadzi tam jedna z kilku wyznaczonych w całych słowackich Tatrach tras rowerowych. Aby przed wjazdem w dolinę zobaczyć jak najszerszą panoramę Tatr warto rozpocząć podjazd u podnóża gór w Szczyrbie (©trba), wiosce położonej na wysokości 829 m, pomiędzy Tatrami Niżnymi a Wysokimi, skąd rozpościera się znakomity widok na Tatry Wysokie obejmujący szeroką panoramę skalistych szczytów i dolin od Krywania (2494 m) po Sławkowski Szczyt (2452 m) z Doliną Mięguszowiecką pośrodku.

Ze Szczyrby ruszamy na północ ku widocznym na tle gór blokom mieszkalnym.Tuż za wsią przekraczamy tory linii kolejowej, po czym równoległą do nich drogą wjeżdżamy do Tatrzańskiej Szczyrby, osiedla z kempingiem, hotelami i pensjonatami. Tatrzańska Szczyrba ma najwyżej na Słowacji położoną (905 m) stację kolei normalnotorowej i dolną stację kolei zębatej do Szczyrbskiego Jeziora (Strbske Pleso). Następnie przekraczamy szosę z Popradu do Żyliny i u końca osady kierujemy się w górę, drogą zmierzającą do Szczyrbskiego Jeziora. Wznoszącą się serpentynami drogą przejeżdżamy dwukrotnie pod wiaduktami kolejki zębatej. Po 10 km od startu osiągamy wysokość Drogi Wolności (Cesta Slobody) opasującej Wysokie Tatry od południa. Tu kierujemy się w prawo by po ok.300 m skręcić w lewo, znów w górę. Po 2 km od Drogi Wolności przejeżdżamy przez rozległy parking obok Nowego Jeziora i wjeżdżamy na teren osady Szczyrbskie Pleso. Choć tym razem nie stanowi ona celu naszej wycieczki warto podjechać jeszcze dalej, wprost na brzeg jeziora o tej samej nazwie. Położone na wys. 1315 m, w ogromnym zagłębieniu morenowym u wylotu Doliny Młynickiej, słynie z malowniczości. Wspaniała panorama szczytów wokół, a zwłaszcza ich odbicie w czasami spokojnej tafli jeziora, stanowi magnes przyciągający zawsze spore rzesze turystów. Znad brzegu Szczyrbskiego Jeziora wracamy tą samą drogą lecz przed Jeziorem Nowym skręcamy w lewo zjeżdżając wzdłuż torów kolejki elektrycznej odcinkiem starej Drogi Wolności na stronę Doliny Mięguszowieckiej. Z ostrego zakrętu drogi na dnie doliny, ok. 200 m od przystanku kolejki "Popradskie Pleso", odgałęzia się w lewo wąska, wyłączona z ruchu, asfaltowa droga długości 4 km, wiodąca wprost do Popradskiego Stawu. Najpierw prowadzi prosto przez ok.100 m po czym zakrętem ostro w górę przekracza potok. Przez dalsze 1,5 km wznosimy się łagodnie przez las w kierunku północnym. Na wysokości 1400 m , w pobliżu Wyżniej Polany Mięguszowieckiej, przejeżdżamy znów na przeciwną stronę potoku i kilkoma ostrymi serpentynami wspinamy się po stromym zboczu. Z zakola pierwszej odsłania się piękny widok na całą grań Baszt po przeciwnej stronie doliny. Na wysokości 1500 m wjeżdżamy na rozciągniętą wzdłuż drogi Popradzką Polanę. Między rzadko rosnącycmi drzewami ukazuje się panorama szczytów otaczających górną część doliny Mięguszowieckiej z bliższą sylwetką Wołowca Mięguszowieckiego (2227 m) na północy i dzikimi urwiskami Osterwy od wschodu. Z drogi pośrodku polany odchodzi żółty szlak (10 mim) wprost na symboliczny cmentarz ofiar gór. Podjeżdżamy jeszcze nieco 300 m dalej i po chwili znajdujemy się w najwyższym punkcie naszej trasy, na wysokości 1515 m. Kilka metrów niżej widzimy początek szlaku-ścieżki w głąb Doliny Mięguszowieckiej i na Rysy. Jeszcze tylko krótki, 30 metrowy zjazd i po 18 km od startu jesteśmy u celu, wprost przed budynkiem schroniska na brzegu Popradzkiego Stawu (1494 m). Popradzki Staw to nie tylko piękne wysokogórskie jezioro, jedno z czterech w Tatrach, do których prowadzą oznaczone trasy rowerowe, to także miejsce z którego wypływa potok Krupa, który poniżej łączy się z Mięguszowieckim dając początek dużej górskiej rzece Popradowi.

Wracamy tą sama drogą: podjeżdżamy ostro znad stawu na najwyższy punkt trasy skąd 4 km w dół do styku ze starą Drogą Wolności i dalej w lewo, 1,5 km do wylotu Doliny Mięguszowieckiej, w miejscu jej styku z Drogą Wolności.

Najbliższy dojazd do Szczyrby (Strba) od przejścia granicznego w Łysej Polanie - 60 kmGaleria z naszych wypadów na Słowację, Węgry czy polskie góry